Informații importante privind asigurarea socială din Austria pentru îngrijiri la domiciliu !

ÎNGRIJITOARE DE PERSOANE

Această informație este adresată în mod exclusiv îngrijitoarelor de persoane și urmează să vă dea o scurtă privire de ansamblu privind informațiile cele mai importante relative la asigurarea dvs GSVG [Legea de asigurare socială pentru industrie, comerț și meșteșugari]. 

Când începe asigurarea mea?

Asigurarea dvs. începe în ziua în care autoritatea pentru industrie, comerț și meșteșugari (magistrat sau prefectură districtuală) vă acordă permisia de exercitarea profesiei.  Apărarea prin asigurare cuprinde: 

  • Asigurarea de pensie 
  • Asigurarea de boală
  • Asigurarea de accidente
  • Asigurarea pentru independenți

Când încetează asigurarea mea?

În momentul în care terminați activitatea independentă în Austria, trebuie să informați autoritatea pentru industrie, comerț și meșteșugari. Autoritatea pentru industrie, comerț și meșteșugari ne informează pe noi de acest fapt, iar noi încheiem asigurarea dvs. obligatorie cu ultima zi din luna în care ați renunțat la dreptul de exercitarea profesiei. În cazul în care întrerupeți activitatea dvs. numai pe o anumită durată de timp, trebuie să comunicați întreruperea la Camera de Industrie și Comerț. Pe durata întreruperii nu sunteți asigurat. 

Pentru ca să putem lua contact cu vs. Chiar și după terminarea activității dvs. independente în Austria, vă rugăm să ne comunicați în orice caz o adresă valabilă în străinătate. 

Cât de mari sunt contribuțiile mele de asigurare? 

În primii trei ani ai asigurării dumneavoastră plătiți pentru acoperirea completă a asigurării contribuții provizorii minime de 171,85 euro  pe lună. 

Începând cu cel de al patrulea an contribuțiile dvs. se vor majora – și anume din mai multe motive:

  • Contribuțiile privizorii cresc 

Esențiale pentru calcularea contribuțiilor începând de la cel de al patrulea an de activitate sunt veniturile conform deciziei impozitului pe venit pentru cel de al treilea an din urmă. Dacă în acest an ați avut un venit mai ridicat s-ar putea ca începând din acest moment să nu vă mai fie prescrise contribuțiile minime ci contribuții cu mult mai ridicate (adaptate la veniturile dvs. de acum trei ani)!

În cazul în care baza de cotizație este sub baza minimă de cotizație se vor prescrie în continuare cotizații minime. 

  • Afară de contribuțiile curente ele mai cuprind o cotă corespondentă de plată ulterioară. 

Din momentul ce primim decizia dvs. de venit pentru un an, calculăm baza dvs. definită de contribuție pentru acest an. Pe urmă comparăm contribuțiile provizorii cu contribuțiile definitive (calcul ulterior). În funcție de rezultat (adesea tocmai începând de la al 4-lea an) urmează să fie plătite ulterior contribuții sau diferența vă va fi creditată. 

Informații detaliate referitoare la calcularea contribuțiilor găsiți în broșura noastră ,,Gewerbliche Erst-information” (,,Informația profesională inițială’’) sau pe homepage-ul nostru www.svagw.at

Când trebuie să plătesc contribuțiile?

Noi prescriem contribuțiile de patru ori pe an. Ele sunt scadente mereu la 

  • 28/29 februarie 
  • 31 mai 
  • 31 august
  • 30 noiembrie 

Chiar și în cazul începerii asigurării dvs. obligatorii pe parcursul unei luni, calculăm o contribuție pentru o lună plină.

Vă rugăm să respectați plata în timp util a contribuțiilor.  Chiar dacă o asociație de îngrijire, o agenție sau familia persoanei îngrijite preia pentru dvs. plata, numai dvs. însuși sunteți răspunzătoare pentru plata contribuțiilor și trebuie să socotiți cu măsuri de încasare în cazul în care contribuțiile nu sunt plătite la timp. 

Am posibilitatea să fiu reprezentată de altcineva la SVA (Instituția de asigurări sociale)?

În calitate de deținătoare de brevet de meserie sunteți în principiu singura persoană de contact a noastră și aveți toate drepturile ți obligațiile legate de această asigurare. Dacă doriți însă ca o altă persoană, o agenție sau o asociație să vă reprezinte la noi și să primească informații referitoare la raportul dvs. de asigurare, trebuie să acordați acestei persoane sau acestei asociații, respectiv agenției o procură și să ne trimiteți nouă o copie a acestei procuri. Abia din momentul în care suntem în posesia acestei procuri, putem da informații persoanei împuternicite și să primim cereri de la dvs. Un model de procură găsiți pe homepage-ul nostru. 

De ce trebuie să țin seama în cazul schimbării într-o altă familie de îngrijit? 

În cazul în care treceți într-o altă familie care necesită îngrijire, în principiu nu se schimbă nimic în ceea ce privește raportul dvs. de asigurare. Bineînțeles că trebuie să anunțați la autoritățile competente pentru industrie comerț și meșteșugari trecerea de la adresa veche și să anunțați adresa nouă a sediului. În cazul în care se schimbă și landul federal, în care lucrați, va fi competentă o altă reprezentanță de land a SVA, care vă va informa de schimbarea reprezentanței de land. 

Atenție:

În cazul în care doriți ca o persoană din noua familie de îngrijire să se ocupe de chestiunile dvs. la SVA, trebuie să acordați acestei persoane o nouă procură. 

Pot să consult un medic în statul meu de reședință? 

La începutul asigurării dvs. vă trimitem un pachet e bun venit. În acest pachet găsiți printre altele și formularul ,,Cerere tip pentru eliberarea formularului E 106’’. Completați această cerere și trimiteți-o înapoi semnată de dvs. Atunci primiți de la noi adeverința ( E 106), pe care trebuie să o prezentați la asigurătorul dvs. de boală competent în statul dvs. de reședință. Acesta va cerceta, dacă sunteți îndreptățită la prestații conform legislației în vigoare de acolo. În caz afirmativ primiți o adeverință proprie de drept la prestații (Cadrul național de asigurări de sănătate, bilet de trimitere, etc.), și în cazul dat puteți primi ajutor medical în statul dvs. de reședință. Proporția prestațiilor și eventuale francize sau plăți suplimentare sunt în funcție exclusivă a legislației în vigoare a statului de reședință competent. Chiar și membrii dvs. de familie au dreptul la tratamente în statul de reședință, dacă în conformitate cu dispozițiile legale acolo valabile contează drept membrii de familie. 

Bineînțeles, puteți merge de asemenea la medici în Austria. În acest scop primiți cardul ,,e-card’’

austriac – pe baza căruia sunt decontate serviciile în Austria. 

Vă rugăm, să dați atenție că pentru folosirea de servicii în Austria aveți de plătit în orice caz o franciză în cuantum de 20 de procente. 

Pot să acomodez individual asigurarea mea? 

Există mai multe posibilități să acomodați individual acoperirea de asigurare mai ales în asigurarea de boală. Una din ele este și asigurarea suplimentară. Aceasta este o asigurare benevolă pe baza căreia în caz de imposibilitate de muncă din cauza bolii aveți dreptul la indemnizație de boală. Asigurarea supplimentară este de 2,5 procente lunar din baza dvs. de contribuție – cel puțin însă 30,77 euro. Chiar și indemnizație de boală este în funcție de baza dvs. de contribuție și este de cel puțin 8,94 pe zi. Alte informații în acest scop precum și un formular de cerere găsiți în pachetul nostru de bun venit. 

Informații detaliate în această legătură găsiți pe homepage-ul nostru www.svagw.at și în materialul nostru informativ (broșure, foi informative, etc.). 

Broșura noastră ,,Gewerbliche Erstinformation’’ (,,Informația profesională inițială’‘) o punem la dispoziție pe homepage-ul nostru de asemenea în limba dvs. maternă. În aceasta redăm pentru dvs. de asemenea informații cu privire la prestări din asigurarea de pensii și din asigurarea de boală. Găsiți broșura respectivă pe internet sub Onlineservices – Multilingual Information. 

 Colaboratorii reprezentanțelor de land vă stau de asemenea la dispoziție pentru a răspunde la întrbările dvs. 

CELE MAI IMPORTANTE COTACTE, DINTR-O PRIVIRE

GRUPA PROFESIONALĂ DE CONSILIERE ȘI 

CONSULTANȚĂ PERSONALĂ NO

Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St Polten

Telefon: +43 2742 851-19190

Telefax: +43 2742 851-19199

E-mail :

Dienstleister.gesundheit@wnoe.at

Web:  www.daheimbetreut-noe.at 

INFOHOTLINE SVA 

Pentru întrebări privind asigurarea socială (sva

Comercial) vă rugăm să contactați direct:

VersicherungsService SVA la: vs.noe@svagw.at,

Telefon 05 08 08 – 2022 GesundheitsService SVA 

la  gs.noe@svagw.at, telefon: 05 08 08 – 2042

PensionsService SVA la:  pps.noe@svagw.at,

Telefon: 05 08 08 – 2032

BIROUL DUMNEAVOASTRĂ DISTRICTUAL 

Aici găsiți contacte pentru birourile federale 

Individuale din Austria Inferioară

Birouri districtuale WKNO—Contact cu lucrătorii-

WKO.at, Rubrica unități organizație 

MESAJE DE OPERARE ÎN AUSTRIA INFERIOARĂ 

Vă rugăm să ne contactați la: 

E-mail: mds@wknoe.at 

Telefon:  +43 2742 851-13512, 13513

Pentru informații suplimentare privind activitățile de 

Sonsiliere personală și organizarea consilierii personale 

(agenții de plasare), vă rugăm să contactați biroul de 

specialitate la:

E-mail:

dienstleister.gesundheit@wknoe.at

Telefon:  +43 2742 851-19190

În cazul în care aveți sediul societății în land federal sau

Intențonați să transerați sediul în alt land federal, vă rugăm 

să vă adresați camerei de comerț respective. Aici găsiți toate

adresele și numerele de telefon:

www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/Selbstaendige-Personenbetreuer.html 

Stimată consilieră personală, stimate consilier personal, 

Vă felicităm pentru înființarea societății dumneavoastră!

Apreciem angajamentul și implicarea dumneavoastră. Ca

Membru al Camerei de Comerț a Austriei Inferioare, vă stă

la dispoziție o ofertă bogată de servicii. O trecere în revistă a

acestora puteți găsi la următorul link:

www.daheimbetreut-nor.at 

SERVICIILE NOASTRE DINTR-O PRIVIRE:

Informații privind grupul dumneavoastră profesional

Aici găsiți următoarele informații și linkuri:

-Înregistrarea societăților 

-Îndrumare și fișă de observații consiliere personală 

-Materiale gratuie pentru învățarea limbii germane 

-Program de formare 

www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-handwerk/ personenberatung-betreuung/Selbstaendige-Personenbetreuer.html 

NOUL CONSILIER ONLINE 

Aici găsiți răspunsuri la întrebările dumneavoastră individuale 

Și formulare importante și adrese de contact în 11 limbi. 

www.personenbetreuung.wkoratgeber.at 

MODELE DE CONTRACTE 

Vă punem la dispoziție modele de contracte în 7

limbi:

-Contract de consultanță 

-Contract de organizație 

www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-handwer/personenberatung-betreuung/mustervertraege-beilagen.html 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

For emergency cases        1-800-700-6200