Site logo

Desfășurarea activității în Austria

Contractul de colaborare

Contractul de colaborare se încheie între intermediar și BestCare24 Austria. Fiecare contract de muncă prevede care sunt obligațiile posesoriului de Gewerbeauszug și al beneficiarului serviciului. Contractul trebuie sa aibă o forma standard și trebuie să fie redactat atât în limba maternă a posesoriului de Gewerbeauszug cât și al beneficiarului serviciului.

Fiind făcut un contract pe perioadă nedeterminată, atât posesoriului de Gewerbeauszug cât și beneficiarului serviciului, au dreptul de a rezilia acest contract cu cel puțin 14 zile înainte de termen. Încheierea colaborării poate fi făcută atât pe cale orală urmată de cea în scris, indiferent de natura motivului.

Clauzele contractului de colaborare se respectă de ambele părți, de aceea vă recomandăm să citiți cât mai atent, pentru a vă cunoaște drepturile și îndatoririle.

Securitatea juridică (autorizație, asigurări)

BestCare24 Austria vă oferă o securitate juridică deplină pe baza unei autorizații (Gewerbeauszug) si se ocupă de orice fel de detalii administrative legate de deschiderea, suspendarea, anularea, reînnoirea sau declararea autorizației potrivit necesitaților dumneavoastră.

În Austria, asigurarea de sănătate este o asigurare obligatorie. Familiile rambursează contribuțiile asigurărilor sociale în intervalul de la 181€ până la maxim de 190€ pe luna , pentru un turnus de 2 saptamani (achitate in numerar la sfârșitul turnusului dumneavoastră) și 285€ pentru un turnus de 3 săptămâni.

În cazul în care posesorul de Gewerbe întârzie cu plata asigurării (SVS), clientul la care a fost înregistrat pierde indemnizația de la stat, iar personalul îngrijitor (posesorul de Gewerbe) își poate pierde dreptul de libera practică în Austria.

În Austria trebuie să plătiți asigurarea socială pentru fiecare lună calendaristică începută, doar astfel familia primește sprijinul cu care finanțează îngrijirea.

Asigurarea sociala este calculată trimestrial. Acestea sunt trimise întotdeauna la începutul trimestrului (primul trimestru: începutul lunii ianuarie, al doilea trimestru: începutul lunii aprilie, al treilea trimestru: începutul lunii iulie și al patrulea trimestru: începutul lunii octombrie)

Prin plata la zi a taxelor și impozitelor către statul Austriac, puteți beneficia de multiple avantaje: alocație pentru copil, pensie, etc.

Plata în cont bancar

Onorariul pentru perioada de muncă pe care ați depus-o la client, este efectuat în contul bancar precizat de dumneavoastră la semnarea contractului. Plata se realizează mereu între 5 și 10 a lunii viitoare.

Pe lângă onorariul cuvenit zilelor lucrate, la sfârșitul turnusului veți primi din partea familiei bani pentru transport și asigurare (SVS) – pe care dumneavoastră aveți obligația să o plătiți personal prin natura statusului din Gewerbeauszug.

Virarea salariului într-un cont bancar vă ajută să vă contorizați sumele de bani, să aveți o evidența plaților făcute prin extrasul de cont și mai ales să aveți o dovadă a sumei primite aferent zilelor lucrate.

Servicii de intermediere

Pentru serviciile de intermediere agentul de ocupare privat poate solicita achitarea de către solicitant a unui tarif de intermediere (comision). Acesta acoperă costurile în vederea găsirii unui loc de muncă, deschiderea autorizației de muncă (Gewerbeauszug), suport din partea întregii echipe 24/24, consultanță în regim de urgență și intermediere în cazul unor conflicte cu clienții sau cu aparținătorii acestora.

Distribuie mai departe
Distribuie pe Facebook
Distribuie pe Whatsapp
Printează
Trimite pe Email